Магазине Адвертисинг

За оглашаваче

Опције дневника:

Параметри часописа: А4, у боји, 60 страница, причвршћивање - спајалица, корица - селективни лак.
Распоред изласка часописа: тромесечно

2021. године изаћи ће 4 броја часописа Потато Систем.

Датум објављивања бр: 1. фебруара, рок за пријаву: 25. фебруар
Број 2 датум објављивања: 2. јуна, крајњи рок за предају материјала: до 16. маја
3 Датум објављивања: 8. септембар, рок за достављање материјала: до 23. августа
Број 4 датум објављивања: 19. новембар, крајњи рок за предају материјала: до 1. новембра

Тираж часописа: од 2500 примерака.

За сарадњу пишите нам

Информативно-аналитички међурегионални часопис "Кромпир систем"

Часопис је регистрован од стране Савезне службе за надзор комуникација, информационих технологија и масовних комуникација

Сертификат ПИ бр. ФС77-35134